หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2559

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ได้ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

จากลิ้งค์นี้ คลิก!!!