หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

09-08-2563 สนใจสมัครโครงการจิตอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม63

12-05-2563 ประกาศนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้จากลิ้งนี้คลิก

       01-05-2563 ประกาศมหาวิทยาลัยขยายเวลาปิดทำการ 1-31 พ.ค. 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำหรับนักศึกษา

 02-08-2563 ยื่นคำร้องกลุ่มเรียนเต็ม1/63 ตั้งแต่วันที่ 3-11ส.ค.63

 08-07-2563 ประกาศกำหนดสอบภายภาคแก้FM2/62

        12-05-2563 ประกาศนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้จากลิ้งนี้คลิก

        11-05-2563 ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคFM 2/62

        01-05-2563 ประกาศให้นักศึกษาติดต่อขอแก้Iเทอม1/62ภายในวันที่ 15 พ.ค.63

--------------------------------------------------------------------------------------------