ขอสอบปลายภาค (FM)

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่รูปภาพ

นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค

รายวิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2564

สามารถยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคแก้FM

ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 17 ธ.ค. 2564

สแกนQR Code หรือคลิกที่รูปเพื่อยื่นคำร้อง

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

**********************************************

ประกาศกำหนดวันสอบและรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคFM 1/2563

**********************************

ตรวจสอบผังเลขที่นั่งและรอบสอบได้จากลิ้งค์นี้

*********************************

ตรวจสอบรายชื่อคลิก!!!

***************

ภาคในเวลา

สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 15 ชั้น

รอบที่ 1 สอบเวลา 13.30 - 14.30 น.

รอบที่ 2 สอบเวลา 14.30 - 15.30 น.

รอบที่ 3 สอบเวลา 15.30 - 16.30 น.

***********************************

ภาคสมทบ

สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 17.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงาน GE

อาคารสำนักงานอธิการบดี

****************************

ผู้มีสิทธิ์สอบกรณีชำระค่าธรรมเนียม

ให้รับคำร้องที่ GE ไปชำระเงินที่กองคลังชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 16-22 ก.พ. 2564

กรณีไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้รอสอบตามวันและเวลาที่กำหนด 

 **หากนักศึกษายื่นเอกสารแล้วไม่มีรายชื่อ**

**ให้ติดต่อสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป**

 

hd porn xnxx Porn movies xxx sex video http://www.hotmomteenxxx.ws xnxx realpornfilms.com www.hubpornindian.info anal porn http://www.freexxxstuf.net pornovidio.biz http://www.fastmobiporn.net xssn http://www.sextubesvideos.co http://www.toutpornoxxx.net http://www.sextresxxx.com http://www.porntrixx.net http://sluttyteensex.info