ขอสอบปลายภาค (FM)

 

 

ประกาศกำหนดวันสอบและรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคFM 1/2563

**********************************

ตรวจสอบผังเลขที่นั่งและรอบสอบได้จากลิ้งค์นี้

*********************************

ตรวจสอบรายชื่อคลิก!!!

***************

ภาคในเวลา

สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 15 ชั้น

รอบที่ 1 สอบเวลา 13.30 - 14.30 น.

รอบที่ 2 สอบเวลา 14.30 - 15.30 น.

รอบที่ 3 สอบเวลา 15.30 - 16.30 น.

***********************************

ภาคสมทบ

สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 17.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงาน GE

อาคารสำนักงานอธิการบดี

****************************

ผู้มีสิทธิ์สอบกรณีชำระค่าธรรมเนียม

ให้รับคำร้องที่ GE ไปชำระเงินที่กองคลังชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 16-22 ก.พ. 2564

กรณีไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้รอสอบตามวันและเวลาที่กำหนด 

 **หากนักศึกษายื่นเอกสารแล้วไม่มีรายชื่อ**

**ให้ติดต่อสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป**

 

 


 

 

ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคFM

 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม(FM)1/2561

 

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.61 - 9 ม.ค. 2562

ณ ชั้น 10 สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาคารสำนักงานอธิการบดี

 นักศึกสามารถดาวน์โหลดคำร้องและตัวอย่างการเขียนคำร้อง

 

ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอสอบปลายภาค คลิก!!!

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบปลายภาค คลิก!!!

 

*หมายเหตุ:รับคำร้องเฉพาะนักศึกษาที่แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


  

ขั้นตอนการยื่นขอสอบปลายภาคFM2/2560 คลิก!!

 

ตัวอย่างการเขียนคำร้องคลิก!!

 

ดาวน์โหลดคำร้องคลิก!!

 

  

หมายเหตุ:สามารถติดต่อได้ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10

ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 


 

 

การยื่นขอสอบปลายภาค FM 1/2560

 สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป

 

โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบได้

ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.60 - 11 ม.ค. 61

ที่ตู้ล็อคเกอร์ช่องที่17 ชั้น 1 หน้าลิฟท์

อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอสอบปลายภาคFM1/2560 คลิก!!

 

ตัวอย่างการเขียนคำร้องคลิก!!

 

ดาวน์โหลดคำร้องคลิก!!


 

hd porn xnxx Porn movies xxx sex video http://www.hotmomteenxxx.ws xnxx realpornfilms.com www.hubpornindian.info anal porn http://www.freexxxstuf.net pornovidio.biz http://www.fastmobiporn.net xssn http://www.sextubesvideos.co http://www.toutpornoxxx.net http://www.sextresxxx.com http://www.porntrixx.net http://sluttyteensex.info