การสอบมาตรฐานวัดความรู้

 

 การสอบและการจัดอบรม

 ปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาไทย

 และวิชาภาษาอังกฤษ 

ประกาศวันสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคในเวลาราชการ

ประจำปีการศึกษา 2561

 

กำหนดสอบในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

สอบวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 29 ตึกคอมพิวเตอร์

 

 ตรวจสอบรายชื่อเลขห้องสอบคลิก!!!

 

ช่วงเช้าสอบเวลา 8.30 – 12.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

************************************

ช่วงบ่ายสอบเวลา 13.00 – 16.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 

*********************************************************************************************************************** 

 

สอบวิชาภาษาไทย อาคาร 28 

 

 ตรวจสอบรายชื่อเลขห้องสอบคลิก!!!

 

ช่วงเช้าสอบเวลา 8.30 – 12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

************************************

ช่วงบ่ายสอบเวลา 13.00 – 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

แผนผังสถานที่สอบ

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่