ผู้บริหารและบุคลากร

  

ผู้บริหารสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  พัวพรพงษ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 

  อาจารย์ศิริพร  สุวัฒนสุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   


 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                       

 

 

นางนิจตยา  ห่วงมาก

นักวิชาการศึกษา

  

 

นางสาวศิราวรรณ  จันภิรมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

------------------------- 

นางสาววารุณี กุจะพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายพงศกร  สุคนธปฏิมา

นักวิชาการศึกษา

-----------------------------

นางสาวภัคจิรา ลิ้มงาม 

นักวิชาการศึกษา

 

ผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปได้ดังนี้

สายการปฏิบัติงาน

จำนวน(คน)

1.สายวิชาการ

1

2.สายสนับสนุนวิชาการ

5

รวม

6

 * ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

                                   

hd porn xnxx Porn movies xxx sex video http://www.hotmomteenxxx.ws xnxx realpornfilms.com www.hubpornindian.info anal porn http://www.freexxxstuf.net pornovidio.biz http://www.fastmobiporn.net xssn http://www.sextubesvideos.co http://www.toutpornoxxx.net http://www.sextresxxx.com http://www.porntrixx.net http://sluttyteensex.info